obchod@hgp.sk
+421 948 000 608

MOZAIKOVÉ OMIETKY

Z dôvodu tlačiarenských techník a zobrazovacích zariadení sa môžu oproti originálu vyskytnúť odchýlky vo farebnosti, preto slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši poradcovia. Cena neštandardných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie.

 

MARMOLIT | FASÁDNE OMIETKY | MOZAIKOVÉ OMIETKY